دکتر آزاده ناصحی متخصص گوش و حلق و بینی و جراحی های سرو گردنفارغ التحصیل دانشگاه شهید بهشتی دارای بورد تخصصی جراحی زیبایی بینی، جراحی زیبایی گوش. تزریق بوتاکس و فیلر
کلیه جراحی های درمانی گوش و حلق و بینی

دکتر آزاده ناصحی